Du som är personlig assistent hos oss är vår viktigaste resurs

Vår verksamhet bygger på bra personal. Du som är anställd är vår viktigaste resurs och det är du som levererar det vi står för. Varje dag. Hos varje kund. Det är du som verkställer vårt löfte och ger allt vi lovar till de människor som anlitar oss för att få hjälp med att få vardagen att fungera på bästa sätt.

Personlig assistent med anställning enligt kollektivavtal

Med synsättet att personalen är vår viktigaste resurs månar vi om våra anställda genom kollektivavtal, utbildning, friskvård och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi investerar i verksamheten i form av utbildningar och förmåner för personalen. Det gör att vi har nöjda medarbetare som trivs och stannar kvar hos oss.

Rik Assistans tar hela arbetsgivaransvaret för anställning, rekrytering och arbetsmiljö.

Hos oss får du:

  • Trygga anställningsformer.
  • Utbildning, fortbildning och handledning.
  • Friskvårdspeng.
  • Hälsokontroll vid nattarbete.
  • Kollektivavtal med Vårdföretagarna.
  • Arbetsgruppsledare, utbyte av kollegor och sammanhållning.
  • Arbetsplatsträff en gång per månad.
  • Stöd av bemannat kontor sju dagar i veckan.
  • Hjälp att hitta vikarie om du blir sjuk.

Som personlig assistent är du värdefull

På Rik Assistans arbetar du under stort personligt ansvar. Din delaktighet i verksamheten gör att vi kan verkställa personlig assistans av hög kvalitet med en värdegrund som bygger på respekt, integritet och kvalitet i alla led.

Insikten om att du är viktig och gör skillnad för de personer du arbetar med är avgörande. Vi tänker att du har roligare och gör ett bättre arbete om du ser vikten av det du gör. Att små saker som du gör har stor betydelse. Att du är värdefull. Att du har möjlighet att påverka en annan människas liv.

Arbetet som personlig assistent innebär att du har förmånen att följa någon nära i livet och bygga en personlig och långsiktig relation. Det är ett fint arbete och du får mycket tillbaka.

Din roll som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär att du bistår med personlig omvårdnad, hjälp att planera vardagen, hjälp att komma ut på aktiviteter som till exempel skola, arbete och resor med mera. Du stöttar en annan människa i att kunna leva ett så bra liv som möjligt i gemenskap med andra. Kundens delaktighet och medbestämmande är högt prioriterat.

I samarbete med olika expertkompetenser, anhöriga och dina kollegor på Rik Assistans arbetar du med rehabilitering, habilitering och pedagogik. Vi tar in den specifika kompetens som behövs för varje individ.

Kvalitetssäkring för ökad trygghet

Du som är nyanställd får en introduktion tillsammans med en erfaren personlig assistent tills du och kunden känner er trygga med varandra och med arbetet. Kvalitetssäkring sker med hjälp av en checklista där du bockar av varje moment och arbetsuppgift efter genomgång. Du får även utbildning av en distriktssköterska och vid behov utbildning i specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH.

Innan anställning genomgår du en kontroll i Polisens belastningsregister, detta för att vi ska kunna garantera högsta möjliga säkerhet i verkställandet av personlig assistans för våra kunder.

Du arbetar under tystnadsplikt och skriver ett sekretessavtal med oss.

Sök jobb på Rik Assistans

Fast Tid

Logga in

Ladda ner lathund för mobil (länk till PDF)
Ladda ner lathund för webb (länk till PDF)
Ladda ner lathud för BankID (länk till PDF)