Information om personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. Du kan då anlita en eller flera personliga assistenter för att få hjälp med saker du inte själv klarar av och bestämmer själv vad du behöver hjälp med. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och få en enklare vardag.

Så fungerar personlig assistans

Din personliga assistent hjälper dig med grundläggande behov som du inte klarar av själv. Det kan vara din personliga hygien, klä på dig kommunicera och förlytta dig. Du kan också få hjälp med hushållsarbete, matlagning, handla mat och hjälp att komma ut på olika fritidsaktiviteter. Du påverkar själv upplägget av din assistans genom medbestämmande vid rekrytering av assistent, schemaläggning samt vilka uppgifter du vill ha hjälp med.

 

 

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan innebära en livslång nedsättning av funktioner som kan ge begränsade möjligheter att utföra olika aktiviteter. Konsekvensen kan vara att du inte är kapabel att leva det liv du vill leva. Om du inte klarar dig på egen hand och är beroende av hjälp kan du vara berättigad till personlig assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (LÄNK från Kund). För att få personlig assistans ska du kunna intyga att du behöver hjälp med de grundläggande behoven och göra din ansökan innan du fyllt 65 år.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan innebära en livslång nedsättning av funktioner som kan ge begränsade möjligheter att utföra olika aktiviteter. Konsekvensen kan vara att du inte är kapabel att leva det liv du vill leva. Om du inte klarar dig på egen hand och är beroende av hjälp kan du vara berättigad till personlig assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (LÄNK från Kund). För att få personlig assistans ska du kunna intyga att du behöver hjälp med de grundläggande behoven och göra din ansökan innan du fyllt 65 år.

Du gör din ansökan om personlig assistans hos din kommun eller Försäkringskassan (LÄNK från kund) beroende på om du behöver hjälp mer eller mindre än tjugo timmar. Rik Assistans hjälper dig gärna att göra ansökan samt överklaga beslut. Kontakta oss.

Vem betalar personlig assistans?

Kommunen eller Försäkringskassan står för kostnaden. Du betalar inget själv för din personliga assistans. Läs mer om hur personlig assistans är finansierad (LÄNK LASS från Kund).

Val av utförare av personlig assistans

Du väljer själv vem som ska utföra din personliga assistans. Det kan vara kommunen, ett privat assistansbolag eller att du själv är arbetsgivare och sköter rekrytering, löner, sociala avgifter etc. Anlitar du Rik Assistans tar vi hela arbetsgivaransvaret samtidigt som du får medbestämmande och själv kan utforma hur din assistans ska utformas. Kontakta oss så berättar vi mer.