Dina behov kommer först i en personlig assistans formad efter ditt liv

Rik Assistans erbjuder individanpassad assistans i nära samarbete med dig som kund. Dina behov kommer först och du har det medbestämmande du vill ha. För det är ju du som vet bäst hur du vill ha det och ur du vill leva ditt liv.

Dina behov och dina beslut påverkar verkställandet av din assistans

Hos oss är du delaktig i upplägget av din assistans och tar så mycket ansvar som du själv vill. Tillsammans utformar vi såväl övergripande som individuella mål och uppföljning sker genom regelbundna möten. Du får assistans som fungerar i vardagen och som stödjer dina unika behov.

Assistans med respekt för dig och din livssituation

Vi ger dig den assistans just du behöver med individanpassad verkställighet. Genom att tydliggöra roller och ansvarsfördelning ger vi tillbaka ansvaret för ditt liv med respekt för din situation utan att ta över. Tillsammans hittar vi en balans som bygger på ömsesidigt förtroende och lojalitet. En långsiktig relation med stabilitet och trygghet är resultatet.

Vi jobbar med alla kundgrupper och har erfarenhet av både barn och vuxna med såväl förvärvade som medfödda funktionshinder.

 

Med din personliga integritet i första rummet

Att värna om ditt personliga rum är av största vikt för oss. Med lojalitet samt ett förhållningssätt som innefattar respekt för dig och det liv du vill leva värnar vi om din integritet. Vi har tystnadsplikt och det du anförtror oss och din personliga assistent stannar mellan oss.

Personal som trivs ger assistans med trygghet och kvalitet

Genom att ständigt arbeta för att vara en närvarande arbetsgivare och måna om vår personal arbetar vi för att ha medarbetare som trivs och stannar kvar hos oss. På så sätt får vi kontinuitet i assistansen. För dig som kund innebär det att du får trygghet och kvalitet i en långsiktig relation med din personliga assistent.

Rik Assitans är godkända av Socialstyrelsen. Med bakgrund från kommunalt arbete med verkställande av personlig assistans har vi gedigen erfarenhet och en bra helhetsbild av uppdraget.

Bli kund

Jag vill bli kund hos Rik Assistans. Kontakta mig för ett hembesök där jag får veta mer.