Rik Assistans i nära samarbete med dig som är anhörig

Du som är anhörig är en viktig del i assistansen, en del av vår kunds liv och mycket viktig för att assistansen ska bli så bra som möjligt. Vi ger dig det stöd du behöver för att anlita personlig assistans åt en närtstående familjemedlem.

Vi ger trygghet och kontinuitet i assistansen till närstående

Hos oss får din anhöriga personlig assistans som är utformad efter unika behov och som fungerar i vardagen. Vi har erfarenhet av både barn och vuxna med såväl förvärvade som medfödda funktionshinder och arbetar med alla kundgrupper. För kunder som inte kan själv lägger vi upp assistansen tillsammans med dig som är anhörig.

Med synsättet att personalen är vår viktigaste resurs månar vi om våra anställda genom trygga anställningsvillkor, utbildning, friskvård och arbetsmiljöarbete. Det gör att vi har nöjda medarbetare som trivs och stannar kvar hos oss. För dig som anhörig innebär det det trygghet och kontinuitet i assistansen till din närstående.

Rik Assistans är godkända av Socialstyrelsen.

Du som är anhörig är en viktig viktig resurs

Vi har stor erfarenhet av nära samarbete med anhöriga och ser dig som en välkommen del i assistansen. Du är en viktig del av vår kunds liv och en viktig länk för att assistansen ska bli så bra som möjligt.

Som anhörig är du en ovärderlig kunskapskälla och kan bidra med mycket vetande kring individen som behöver assistans, särskilt om kunden inte kan kommunicera själv.

Den personliga assistenten är en naturlig del av vardagen i ditt och kundens liv. Vi ger dig stöd i att ta emot assistans i hemmet och handleder dig så att du känner att du får ut ett optimalt utbyte av samarbetet med oss. Du kan också få avlastning i hemmet. Tala om hur du vill ha det så hittar vi en lösning.

Hjälp med myndighetskontakter

Vi hjälper dig med myndighetskontakter, ansökningar, överklaganden av beslut och andra juridiska frågor som rör din personliga assistans. Berätta för oss vad du behöver så vägleder vi dig.

Rik Assistans i korthet

Du påverkar själv ditt liv och din vardag. Det är grundtanken i vår verksamhet. Hos Rik Assistans är du själv delaktig i utformning och upplägg av din personliga assistans och du tar så mycket ansvar som du själv vill.

Huvudkontor

Rik Assistans AB

Norra Kyrkogatan 15
871 32 Härnösand