Rik Assistans organisation och ledning

Rik Assistans har verksamhet på ett flertal orter, främst i Västernorrland, och verkar över hela Sverige. Företaget ägs av Maria Olsson samt Anne Wigren som grundade Rik Assistans 2009.

Huvudkontoret för företagets assistansverksamhet finns i Härnösand och omfattar funktioner för ekonomi, personal, arbetsledning, rekrytering och administration.

Arbetsledare, rekryterare och administrativ personal finns tillgängliga på huvudkontoret sju dagar i veckan, vilket tryggar hög tillgänglighet och service. Tillsammans arbetar vi för en rikare vardag för våra kunder.