Nyheter från Rik Assistans

Här hittar du nyheter, reportage och ytterligare läsning om Rik Assistans samt relevant läsning om personlig assistans.

Rik Assistans ger jobb och välfärd

Datum: 2017-12-08

Välfärdsavtryck handlar om att fler ska förstå företagens betydelse för välfärden. Vår gemensamma välfärd vilar på företagen och deras anställda.

rikassistans-diplom

Rik Assistans diplom, pdf

Rik Assistans i korthet

Du påverkar själv ditt liv och din vardag. Det är grundtanken i vår verksamhet. Hos Rik Assistans är du själv delaktig i utformning och upplägg av din personliga assistans och du tar så mycket ansvar som du själv vill.

Huvudkontor

Rik Assistans AB

Norra Kyrkogatan 15
871 32 Härnösand