En spännande framgångssaga med Jessika Karlén(känd från radio och tv). Kl 10,00-12,00 på Brännaborg i Härnösand.
Därefter presenterar vi nyheter om rätten till assistans och LSS Kl 13,00-15,00
För mer information gå in på Rik´s facebooksida.
Varmt välkomna!