Vi välkomnar vår nya arbetsledare Maria Kallberg som började hos oss i augusti 2014. Under hösten jobbar vi vidare med ny organisationsstruktur och med siktet inställt på att alla grupper ska komma igång med nya tidredovisningssystemet.