Försäkringskassan har beslutat att man from februari 2017 måste godkänna sin tidrapport med BankID. Om ni inte redan har BankID, behöver ni börja med att skaffa det. Detta gör ni via er bank.Läs på er banks hemsida hur ni skaffar det och kontakta er bank om ni behöver hjälp med att installera BankID.