Oktobers APT-möten kommer att ha fokus på uppföljning av arbetsmiljön samt uppdatering av arbetsplaner och rutiner.