Välkommen alla kunder, assistenter & anhöriga på bingo!
Tid: 15/11
Kl: 12.30-14.00
Plats: Gröna Paviljongen (Garvaregatan i Härnösand)
Föranmälan krävs och ska vara inne senast 11/11.
Anmälan görs till Maria Kallberg 073-820 54 38 eller maria.kallberg@rikassistans.se
Ta med eget fika!
Varmt välkommen!