21 april genomförde IVO tillsyn/lämplighetsprövning av vår verksamhet. Tillsynen gick bra utan anmärkningar. Vi fortsätter vårt arbete, trygga i vetskapen om att vi bedriver en granskad och godkänd verksamhet.